Page 10 - Hevosmaailma 6/2021
P. 10

Mervi Pakola (oik.) pitämässä hevosen maastakäsittelykurssia

     20-vuotias Terttu-poni mukana opettamassa.       Suomenhevosen siedätysharjoituksia.
      – Mitä paremmin hevonen  mieltä, että tänään ei oikein jak- too ja sitten toimia sen mukaan.  – Jos jokin ei suju, ihmisellä
     luottaa ihmiseen, sitä helpom- saisi työskennellä, sen ei sitten  Silloin hevosenkaan ei tarvitse  olisi hyvä olla työkaluja, joilla
     paa on selvitä yhdessä erilaista  tarvitsisi.     huutaa, kun osataan kuunnella  tilanne voidaan muuttaa takaisin
     hankalistakin tilanteista tai tilan- Sen sijaan hevosta voidaan  ja huomioida sen kuiskaus. rentoon ja rauhalliseen.
     teista, jotka ovat hevoselle uusia. pyrkiä motivoimaan työntekoon  Hevosen turvallisuutta voidaan  Mitä pienempiin oireisiin pää-
      Kun suhde on kunnossa, kom- vielä vähän enemmän sellaise- lisätä reilusti opettamalla sille,  see puuttumaan, sitä helpom-
     munikointi toimii molempiin  na päivänä, tai ainakin kaikista  miten sen toivotaan käyttäyty- malla yleensä pääsee ongelman
     suuntiin. Hevonen ymmärtää, mitä  vaikeimpien asioiden tekemisen  vän, ja saamalla siitä rento ja  hoidossa ja sen aiheuttamien
     ihminen pyrkii sille sanomaan ja  tai opettelun voisi jättää siltä päi- rauhallinen oikeanlaisella kä- käytösongelmien korjaamisessa.
     ihminen ymmärtää, mitä hevonen  vältä pois.      sittelyllä. Hetkellistä, ajoittais- – Ennaltaehkäisy on parasta,
     pyrkii hänelle kertomaan.   – Hevosen kuunteleminen tar- ta stressiä hevosen pitää oppia  Pakola sanoo. !
      – Se ei kuitenkaan tarkoita  koittaa minusta sitä, että osataan  sietämään, mutta päivittäin ei
     sitä, että jos hevonen on sitä  tulkita, mitä se milloinkin ker- stressiä saa olla.
     Irtiseuraamisen harjoittelua hevosen maastakäsittelykurssilla, Karo ja Dinna.

                                10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15