Page 3 - Hevosmaailma 6/2021
P. 3

n Sisältö 6/2021                             n Pääkirjoitus                                          Hevosala yhä
                                          monipuolisempi                                              evosalalla voi kouluttautua
                                              aina ammattikoulutason
                                          Hhevosenhoitajasta ammat-
                                          tikorkeakoulututkintoon hevosagro-
                                          logiksi asti. Hevosalan opintoja voi
                                          suorittaa yli kahdessakymmenessä
                                          oppilaitoksessa ja niistä kolmetois-
                                          ta tarjoaa suoranaisesti hevosalan
                                          tutkintoja opiskelijalle. Myös rat-
                                          sastuslukioissa voi satsata ratsastus-
                                          taitoonsa.
                                           Opiskella voi missä iässä tahan-
                                          sa. Elinikäisen oppimisen tavoite
                                          tuo esimerkiksi maan suurimpaan
                                          hevosoppilaitokseen, Hevosopistoon
                                          myös jo hevosalalla toimivia am-
                                          mattilaisia, jotka haluavat todentaa
                                          osaamisensa ammatti- tai erikoi-
                                          sammattitutkinnoksi.
                                           Hevosala on tänä päivänä yhä
                                          enemmän vapaa-ajan palveluiden
                                          tuottamista, joko suoraan asiakkaal-
                                          le tai esimerkiksi palveluna hevos-
                                          alan toisille yrityksille. Tämä näkyy
                                          myös alan ammatillisessa koulutuk-
    14                                     sessa. Esimerkiksi hevostalouden
                                          perustutkinnon suorittanut hevos-
                                          palveluohjaaja osaa toimia ohjaajana
                                          erilaisissa hevosharrastepalveluissa,
                                          joissa hän vastaa hevosten hoidosta,
    Korumiehenä tunnetuksi tullut Arvi Martikainen on kenttäratsastuksen suomenmestari.
    Hänen tavoitteensa on kilpailla lajin olympiavoitosta Los Angelesissa vuonna 2028. ohjaa asiakkaita ja opettaa hevos-
                                          taitoja. Hevospalveluohjaaja voi
                                          työskennellä myös hevospalvelujen
    6
       Omien hevosten haasteet opettivat Mer- 18  Eläinlääkärin puheilla: Nivel- tuottajana.
      vi Pakolalle, että hevosen käytösongel- tulehduksen taustalla on usein  Myös hevosalan yrittäjien ammat-
      mien takana voi olla kipu.       rasitus.            titaidon vaatimukset ovat kasvaneet

    11  Toukokuussa syntynyt Yllis-varsa alkaa  20  Kyra Kyrklund täytti 70 vuotta. samalla, kun hevosharrastuksen
                                          mahdollisuudet ovat monipuolistu-
      olla jo teini-iässä. Kokoa ja luonnetta on
      tullut lisää.            22  Samba selvisi vakavasta vatsa- neet.
                          kalvontulehduksesta.
    14  Jos kaikki menee putkeen, Korumies                   Hyvää joulun aikaa joka talliin
      Arvi Martikainen kilpailee kenttärat- 26  Hevonen on kylmänkestävä  ja turvallista uutta vuotta.
      sastuksen olympiavoitosta Los Angele-  eläin, joka ei normaalioloissa          Mari Ahola-Aalto
      sissa vuonna 2028.           loimea tarvitse.


             Yleislehti niille ihmisille, jotka harrastavat, hoitavat, kasvattavat ja rakastavat hevosia.
             24. vuosikerta

     Päätoimittaja:   Mediamyynti:    Tilauspalvelu:   Tilaushinnat:    Lehden osoitteistossa olevia nimiä
     Mari Ahola-Aalto  Katja Juvankoski  tilaukset@karprint.fi Kestotilaus:   ja osoitteita voidaan käyttää
     mari.ahola-aalto@karprint.fi katja.juvankoski@karprint.fi puhelinpalvelu arkipäivisin 6 numeroa vuodessa 43 €  suoramarkkinointitarkoitukseen.
     Puh. 09-413 97 369 Puh. 09-413 97 397 klo 9-11.30     Määräaikainen tilaus:  Aikakausmedia ry:n jäsen.
                         puh. 09-413 97 300 12 kuukautta, 6 numeroa 49 €
     Toimituksen osoite:  Kustantaja:                        ISSN 1455-0547 (painettu)
                                             ISSN 2489-8643 (verkkojulkaisu)
     Hevosmaailma    Karprint Oy, Huhmari Tilaa omasi!   Seuraava numero:
     Vanha Turuntie 371,                     ilmestyy helmikuun alussa.
     03150 Huhmari    hevosmaailma@karprint.fi
               www.hevosmaailma.fi           Painatus:
                                   Kustantajan kirjapaino Karprint Oy

                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8