Tietoisuus hevosten suuvaurioista ja niiden ehkäisystä kasvussa.
Tietoisuus hevosten suuvaurioista ja niiden ehkäisystä kasvussa. Hippos ja Avi kannustavat hevosten omaehtoisiin suutarkistuksiin. Kuva: Hippos / Ville Vuorinen

”On tärkeää edelleen lisätä ymmärrystä suuvaurioiden ehkäisystä”

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vieraili Kouvolassa sekä Vermossa järjestettyissä ravikilpailuissa. Käynneillä tarkastettiin satunnaisotannalla kilpailuun osallistuneiden hevosten suun terveydentilaa erityisesti kuolainten vaikutusalueelta kilpailutapahtuman jälkeen. Tarkastukset tapahtuivat positiivissa merkeissä ja suunterveyden huomioimisen tärkeyden ymmärrys on lisääntynyt raviväen keskuudessa.

Ravikilpailujen järjestäjille lähetettiin etukäteen samalla viikolla tieto valvonnan järjestämisestä. Käynnit olivat osa hevosten hyvinvoinnin alueellista valvontaprojektia, jonka tarkoitus on edistää hevosten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Aiheutuu kipua hevoselle

Ravihevosista 58 prosentilla esiintyi suuvaurioita kuolainten vaikutusalueella (42 kpl). Vaurioista kohtalaisia tai vakavia oli 57 prosenttia (24 kpl). Rotukohtaisesti tuloksissa oli hajontaa: lämminveristen hevosten suuvaurioista 46 prosenttia ja suomenhevosten suuvaurioista 75 prosenttia oli kohtalaisia tai vakavia.

Suuvaurioita havaittiin kaikkien kuolainmallien käytön jälkeen. Tietyt kuolainmallit näyttävät kuitenkin aiheuttavan herkemmin vakavampia vaurioita.

Lue lisää Hevosmaailman numerosta 5/2021!