Simulaattoreita on olemassa esimerkiksi hyppäämisen, eri askellajien, laukkaratsastuksen ja hevospoolon harjoittelemiseen. Harjussa on opetuskäytössä muun muassa esteratsastussimulaattori. Kuva: Harjun oppimiskeskus

59 Kysymyksiin haettiin vastauksia LAB -ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden opinnäytetyössä, joka tehtiin yhteistyössä Harjun oppimiskeskuksen ja LUT -yliopiston kanssa.

Ratsastussimulaatioharjoittelun on esitetty olevan tehokas keino erilaisten askellajien harjoittelemiseen. Simulaattoriharjoittelun hyötyinä on esitetty turvallisuutta sekä mahdollisuutta harjoitella ilman aikarajaa. Ohjaaja voi olla lähellä ratsastajaa kommunikoiden helposti ratsastajan kanssa. Simulaattori ei väsy, mikä mahdollistaa pidemmän harjoittelutuokion.

Nykytutkimusten valossa

Ratsastussimulaattori on mekaaninen laite, jonka avulla ratsastaja pystyy kokemaan samanlaista liikettä, mitä hevonen tuottaa. Ratsastussimulaattorin tarkoitus on mallintaa hevosen liikettä eri askellajien aikana. Lisäksi useimmat ratsastussimulaattorit antavat palautetta esimerkiksi tasapainosta ja istunnasta.

Ratsastussimulaattoreissa on eroja. Osassa simulaattoreista on yksinkertainen rakenne sekä puutteita liikkeen vapausasteissa, jotka luovat haasteita aidon ratsastamisen tuottamiseen. Ratsastusalan tutkimuskeskukset ovat yhteisesti todenneet, että nykyiset simulaattorit ja niiden käytössä oleva tekniikka eivät ole riittävän samankaltaisia verrattaessa niitä hevosella ratsastamiseen. On todettu, että nykyiset ratsastussimulaatiot eivät vastaa liikkeiden laajuuksissa, nopeudessa tai eri askelluslajeissa aidon hevosen liikettä.

Ratsastussimulaattoreiden käyttö jakautuu pääasiassa kahteen kategoriaan, ratsastuksen harjoitteluun tai ratsastusterapiaan. Ratsastuksen harjoittelussa tärkeiksi ominaisuuksiksi nousevat simulaation todenmukaisuus ja aidon hevosen liikkeiden mallintaminen, kun taas ratsastusterapiassa pääosassa ovat hevosen liikkeiden vasteet ratsastajan kehossa, esimerkiksi lihasten jännitysaste. Ratsastuksessa käytetään simulaattoreita ratsastuksen eri osa-alueiden harjoittelemiseen. Simulaattoreita on olemassa esimerkiksi hyppäämisen, eri askellajien, laukkaratsastuksen ja hevospoolon harjoittelemiseen.

Lue lisää Hevosmaailman numerosta 2/2023!